Betingelser

I. Generelt.

1)      Disse generelle betingelser gælder alle vores reklamekampagner, aftaler og leveringer.

2)      Generelle betingelser for kontraktparter accepteres ikke og er ikke gældende.

3)      Afvigelser fra disse betingelser er kun gyldige, hvis det er eksplicit aftalt på skrift. 

 

II. Rabatkampagner og aftaler.

1)      Alle vores rabatkampagner er uden forpligtelse. Hvis der er angivet en periode, er de kun bindende inden for den periode.

2)      Aftaler vedrørende levering af varer og/eller serviceydelser træder i kraft efter vores skriftlige bekræftelse. 

3)      Angivelser af størrelse, vægt, priser mm. er med de sædvanlige forbehold.

 

III. Priser.

1)      Vores priser ekskluderer moms, transport og administrationsomkostninger og andre statsafgifter. Den samlede pris vises ved kassen, inden du afslutter din ordre.

 

IV. Levering, forsinkelse og betingelser.

1)      Gebyrer for transport, administration og/eller kontant ved levering bliver afkrævet afhængigt af det samlede kontantbeløb, landet og regionen. Disse beløb er at finde under bestillingsprocessen.

2)      Alle varer rejser på køberens konto og risiko.

3)      Leveringstidspunkter er vejledende og giver ikke køberen ret til ophævelse eller kompensation ved overskridelse.

4)      Tilfælde af force majeure giver sælgeren ret til at ophæve sine leveringsforpligtelser helt, delvist eller på ubestemt tid eller at udføre dem enten tidligere eller senere.

 

V. Udvidet bevaring af adkomst.

1)      De varer, vi leverer, forbliver vores ejendom, indtil køberen har opfyldt alle kravene, hvad de end måtte være, inklusiv alle renter og omkostninger.

2)      Så længe vi er ejer af varerne, er køberen ikke autoriseret til at pantsætte eller overføre varerne til en tredjepart.

3)      Hvis og i tilfælde af at køberen ikke imødekommer sine betalingsforpligtelser til tiden, er vi uigenkaldeligt autoriseret af køberen, uden bevis på default eller retslig indgriben, til at tage de leverede varer tilbage.

4)      Skulle en tredjepart hævde ret til varerne, mens de stadig er i vores besiddelse, er den anden part forpligtet til at informere os herom.

 

VI. Betaling.

1)      Betaling bør ske via bankoverførsel før eller efter, via et internet betalingssystem (Globecharge, PayPal, Ideal), kreditkort eller kontant ved levering.

2)      Ikke-betaling eller for sen betaling af en faktura på forfaldsdatoen har retslige konsekvenser bestående af umiddelbart krav på alle beløb og/eller varer.

3)      I tilfælde af udenretslig genindvinding vil den anden part skylde, med undtagelse af kapitalen og renterne, 15 % inkassogebyr på den forsinkede kapital.

4)      I tilfælde af retslig genindvinding, inklusiv konkursbegæring, vil den anden part også skylde, med undtagelse af retsomkostningerne, renterne og de udenretslige omkostninger.

 

VII. Klager.

1)      Klager, som skyldes ufuldstændig levering eller åbenlyse defekter af varerne, bør øjeblikkeligt indsendes på skrift, og dog ikke senere end otte dage efter levering.

2)      Retten til at klage bortfalder, så snart varerne bruges forkert eller har været opbevaret.

3)      Skulle vi ikke blive tilladt at undersøge det materiale, der er blevet klaget over, vil alle rettigheder på grund af klager og/eller garanti blive ugyldige.

4)      En klage giver ikke den anden part ret til at nægte eller udskyde modtagelse eller betaling af varerne.

 

VIII. Ansvar

1)      Skulle de leverede varer være defekte, vil køberens ansvar være begrænset til det, der er aftalt under afsnittet "Garanti".

2)      Skulle WALKO-TOOLS B.V. være ansvarlig for direkte skader, vil det ansvar være begrænset til højst at omfatte de leverede varer og/eller serviceydelser.

3)      WALKO-TOOLS B.V. er aldrig ansvarlig for indirekte skader, inklusiv resulterende tab, tab af overskud, tabt opsparing og erhvervsstagnationsskader.

 

IX. Garanti

1)      WALKO-Tools B.V. har tillid til sine produkter og tilbyder en upåklagelig kvalitet.

2)      Disse garantibetingelser er ud over dine lovmæssige rettigheder, de er ikke begrænsende.

3)      Hvis dit WALKO-produkt bliver defekt som følge af en materiale- eller konstruktionsfejl inden for 12 måneder efter dit køb, garanterer vi udskiftningen af de defekte komponenter, reparationen af produktet eller erstatning heraf. I tilfælde af erstatning forpligter køberen sig til at returnere de defekte varer.

4)      Garantien er ugyldig, når produktet har været anvendt ubetænksomt eller forkert, til kommercielle formål, professionelle anvendelser eller udlejningsformål, eller når produktet er blevet beskadiget af eksterne påvirkninger, ved et uheld, eller når reparationerne er foretaget af ukompetent personale.

5)      For at gøre brug af garantien skal du præsentere købskvitteringen til sælgeren. Købskvitteringen skal vise købsdatoen og værktøjstypen.

 

IX. Strider.

1)      Alle strider, inklusiv dem, der anses som en sådan af en af parterne, bliver afgjort af en almindelig dommer i Haag.

 

X. Gældende lovgivning

1)      Den hollandske lovgivning gælder alle aftaler mellem WALKO-TOOLS B.V. og køberen. Vienna Sales Conventions er eksplicit ekskluderet.